download mẫu bìa word don gian

Thông báo

Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Mẹo tạo lập báo cáo chuyên nghiệp

  Bìa báo cáo nên có ảnh logo...Mẹo tạo lập báo cáo chuyên nghiệp Xem tiếp

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha