Trình đơn chính

hà nội bán chú chó AM bully 5 thàng tuổi.......

0 comments

Gia24.comMình đang cần bán chú chó của nhà mình nuôi bác nào có nhu cầu xin liên hệ mình nhé.chú AM bully 5 tháng tuổi được 18kg ,sức khoẻ rất tốt rễ nuôi,có xổ khám sức khoẻ và giấy photto gia phả.... ( 0987771000)Gia24.comGia24.com  

Tags:ban cho bullygia cho bullycan ban cho bullyBully chó, ban cho bully 5 thang tuoi,