Trình đơn chính

Giày vẽ tay thời trang tuỗi teen ms50a

0 comments


*** giày +vẽ =269k ,hàng có sẵn ,ko cần order nha ,nhận đặt hàng theo yêu cầu !!!!!!
 ***SHOP THUANO : LUÔN MUỐN BẠN XINH .....
*Cách thức mua hàng:
 Các bạn ở gần có thể đến shop thuano,trực tiếp xem mẫu và chọn hình,thử hàng,chê khen tự nhiên,thoải mái,ko mua cũng ko sao.
 *Các ban ở xa muốn mua hàng sẽ gửi tiền vào tài khoản +ship.
 *nếu bạn nào không có tk trong ngân hàng thì cứ lưu lại số tk của mình vào ngân hàng người ta sẽ hướng dẩn cho bạn.
  *nếu bạn nào cảm thấy ngại ko dám vào ngân hàng thì cứ gửi tiền theo đường bưu điện cũng được ,theo địa chỉ shop mình nha :
         839/1 hậu giang p11 q6 ,tphcm
 
Khi nhận được tiền shop thuano sẽ gửi hàng đi.
 Bạn có thể gửi hình bạn thích hay mẫu shop có sẵn hay vẽ theo ý thích cũng được.
 *Chuyên cung cấp bán giá sĩ và lẽ cho người nào có nhu cầu ,,,     Tin đăng thuộc:     Than phiền                 Giá bán:    Gia24.com      2    Gia24.com   3    Gia24.com   4    Gia24.com   5    Gia24.com   6    Gia24.com   7    Gia24.com   8    Gia24.com   9    Gia24.com   10    Gia24.com   11    Gia24.com   12    Gia24.com   13    Gia24.com   14    Gia24.com   15    Gia24.com   16    Gia24.com   17    Gia24.com   18    Gia24.com   19    Gia24.com   20    Gia24.com   Vào shop thuano để xem thêm sản phẩm  '; html += 'Gia24.com  var user_name ="thuano"; var cur_id =0; var user_phone =""; var cur_avatar_url ="http://enbac2.todo.vn/style/avatar/default.gif"; var item_id =340781; var trans_type = 2;//; var cur_user_name =""; var root_url ="http://enbac.com/"; var cat_id =57; var guest_name ="Số điện thoại"; var guest_email ="Email"; var state ="0"; var last_comment =0; var loading_comment = 0;     
                         jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar({sizethumb:50}); function load_all_comment(){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&id=" + item_id+"", success: function(data) { jQuery("#comment_list_all").html(data); jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar_update(); if (can_eđ** == 1) { jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { activeMenu(this.id); }); jQuery('div.profile_load').livequery("mouseover", function() { user_profile_ids = ''; var user_id = this.lang; var cid = this.id; jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { if (this.lang != '' && this.lang > 0 && !user_profile_arr[this.lang]) { user_profile_arr[this.lang] = this.lang; user_profile_ids += (user_profile_ids != '' ? ',' : '') + '' + this.lang + ''; } else { this.lang = ''; } }); if (user_profile_ids != '') { var json_url = WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile&user_ids=" + user_profile_ids; if (jQuery.jCache.hasItem(json_url)) { var data = eval(jQuery.jCache.getItem(json_url)); if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } for (i in data) { profile_data = data; } } else { jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile", {user_ids:user_profile_ids}, function(data) { if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } jQuery.jCache.setItem(json_url, data); for (i in data) { profile_data = data; } } , "json" ); } } if (profile_data[user_id]) { parse_miniprofile_data(profile_data[user_id], cid); } }); } } }); }// view static function viewing_statistic(){ jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=item&code=viewing_statistic",{ item_id : 340781, page_id : 7766, user_id : 21699 }, function(json) { if (json['statistic'] != '') { document.getElementById('detail_view_statistic').innerHTML = json['statistic']; } if (json['online_status'] != '') { document.getElementById('online_status').innerHTML = json['online_status']; document.getElementById('online_status2').innerHTML = json['online_status']; } },"json" ); } load_all_comment(); viewing_statistic(); var pageNum=jQuery('#pageNum').attr('value'); var n = parseInt(jQuery("span#total_fb_all").html().trim()); jQuery('#commentContainer').scroll(function() { var container = document.getElementById('commentContainer'); if (container.scrollTop + container.clientHeight == container.scrollHeight) { if(!last_comment){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&show_all=1&id=" + item_id + "&cmd=pagging_comment&fb_page="+pageNum+"", success: function(data) { if(data.length

Tags: