Bạn đang ở đây

Gà nòi bổn dữ: úa chân xanh, vàng chân xanh, xám, cú và tre đá

Gà Uá chân xanh – gà bầy đã ăn độ rất xuất sắc. Vảy 02 hàng trơn, hậu độ tốt (chân phải 03 vảy cuối dính nhau giống như ẩn đầu long). 02 tuần sau sẽ bán. Nặng khoảng 2,5 – 2,6 kg. Gía 5 trđ.
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com

2. Gà xám – bổn dữ - mặt cay đắng – Đá cựa dữ (gà đã ăn 01 cái rất xuất sắc, bo đá đạp rất cao chân - chà liên tục). Đại giáp cựa chân trái. Đã đủ sức đá. Nặng khoảng 2,5 – 2,6 kg. Nhìn ở ngoài đẹp hơn. Gía 2 trđ.
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com

3. Gà Cú chân trắng – bổn dữ - mặt cay đắng, mồng chỉ thiên (mặt quạo dữ). Nặng khoảng 2,4 - 2,5 kg. Hình lông rất đẹp. Gía 1,5 trđ.
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com

4. Gà Vàng Xanh - chân xanh (cán dữ - 02 hàng trơn đẹp - do chụp chưa rõ nên đừng nhìn lầm là liên giáp ngoại hay dặm ngoại), mặt nhìn cay đắng, mồng chỉ thiên (mặt quạo dữ). Nặng khoảng 2,3 kg. Nhìn mạnh gà. Gía 1,6 trđ.
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com

5. Gà Tre Chuối – mặt dữ. Nặng 950 gram. Gía 900 nđ.
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com
Gia24.com

Xem tin xin các bạn up ủng hộ.  

Tags:gà bổn dữga noi bon duban ga noi bon du, ga vang ga xanh mong chi thienga ua chan xanhgà nòi lông xám và pha lông vàng đỏ với chân xanh vàng, gà nòi bổn hay, gà chọi đẹp cú xanh, ga xam chuoi chan xang, ga noi ua chan xanh, gà đá bổn dữ, Ga noi chan xanh chan vang co hay khong, gà chọi vảy đại giáp, ga chan xanh chan vang sep hang, gà noi lông xám và đỏ với chân xanh vàng có tốt không,