Trình đơn chính

Ban long chim (dat + khuyen) chat luong day.....

0 comments

Ban long chim tre gia TQ (khuyen + dat), tre gia VN (khuyen + dat).
0974180008 minh ten Khoa o quan 7.

hang` 100% new. khong tinh' moc' bau bi' cong' nhe

long khuyen cham VN 400k.

Gia24.com

Long khuyen TQ 800k. khong cham.

Gia24.com

Long dat tre gia TQ 700k khong cham.

Gia24.com

Hang tot' chat luong nha....
Up phu du`m nao`.....  

Tags:mua ban long khuyen tre gia, Gia ban long chim khuyen, long chim khoen ban, ban long chim khuyen cham, long chim gia 400k, gia tien long chim khuyen,