Trình đơn chính

bán âmly đèn của USA giá 14tr

0 comments

em đang có em đèn haman a300
chạy 4 bóng công xuất 6v6
4 bóng 12ax
1 bóng 12au

sơ đồ em nó luôn đây ạ:http://translate.google.com.vn/trans...prmd%3Dimvnsfd

{kb: "86 KB", title: "Harman Kardon; New A300 (3)"} {Kb: "86 KB", title: "Harman Kardon, New A300 (3)"}
Gia24.com

{gbW: "600", gbH: "450", mW: "500", mH: "375", kb: "29 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diacones** (2)", ite: "2"} {gbW: "933", gbH: "700", mW: "500", mH: "375", kb: "86 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diacones** (2)", ite: "2"} {gbW: "933", gbH: "700", mW: "500", mH: "375", kb: "141 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diacones** (2)", ite: "2"} {gbW: "784", gbH: "296", mW: "500", mH: "188", kb: "21 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "720", gbH: "584", mW: "462", mH: "375", kb: "48 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "627", gbH: "323", mW: "500", mH: "257", kb: "47 KB", notes: "note Harman brand capacitor -- Bild aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "618", gbH: "199", mW: "500", mH: "161", kb: "36 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {GBW: "600", GBH: "450", mW: "500", MH: "375", kb: "29 KB", ghi chú: "", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Víctor Caselli- Diacones** (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 933 ", GBH:" 700 ", mW:" 500 ", MH:" 375 ", kb:" 86 KB ", ghi chú:" ", title : "Harman Kardon; A300 mới tải lên bởi Víctor Caselli-Diacones** (2)", ite: "2"} {GBW: "933", GBH: "700", mW: "500", MH: "375", kb : "141 KB, ghi chú:" ", tiêu đề:" Harman Kardon; New A300 tải lên bởi Víctor Caselli-Diacones** (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 784 ", GBH:" 296 ", mW : "500", MH: "188", kb: "21 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2" } {GBW: "720", GBH: "584", mW: "462", MH: "375", kb: "48 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 627 ", GBH:" 323 ", mW:" 500 ", MH:" 257 ", kb:" 47 KB ", ghi chú: "Harman lưu ý thương hiệu tụ - Bild aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {GBW: "618", GBH: "199" mW: "500", MH: "161", KB: "36 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: 2 "}
Gia24.com  Gia24.com  Gia24.com  Gia24.com  Gia24.com  Gia24.com  Gia24.com


  Gia24.com
Harman Kardon; New: A300 [Amplifier] ID = 363121 600x450 Harman Kardon mới: A300 [Amplifier] ID = 363121 600x450

  Country: Quốc gia:  United States of America (USA) United States of America (Mỹ)  Manufacturer/Brand: Nhà sản xuất / Nhãn hiệu:  Harman Kardon; New York Harman Kardon, New York  Year: 1964 Năm: 1964  Type: Audio Amplifier Loại: Âm thanh Amplifier  Valves / Tubes Van / ống  9: 12AX7 12AX7 12AX7 12AX7 12AU7 7408 7408 7408 7408 9: 12AX7 12AX7 12AX7 12AX7 12AU7 7408 7408 7408 7408  Power type and voltage Loại và điện áp điện lực  Alternating Current supply (AC) / 110 Volt Xen kẽ cung cấp hiện tại (AC) / 110 Volt  Loudspeaker Loa  - This model requires external speaker(s). - Mô hình này đòi hỏi phải có loa ngoài (s).  Power out Công suất ra  24 W 24 W  from Radiomuseum.org từ Radiomuseum.org  Model: A300 Model: A300  Material Vật liệu  Metal case Trường hợp kim loại  Notes Ghi chú  Stereophonic High Fidelity amplifier with 7408 output tubes, 12 Watts per channel. Bộ khuếch đại âm thanh nổi cao Fidelity với 7408 ống đầu ra, 12 Watts cho mỗi kênh.  This model was suggested by Víctor Caselli-Diaconescu . Mô hình này được đề xuất bởi Víctor Caselli-Diaconescu .
All listed radios etc. from Harman Kardon; New York Tất cả được liệt kê radio vv từ Harman Kardon, New York
Here you find 154 models, 128 with images and 40 with schematics. Ở đây bạn tìm thấy 154 mô hình, 128 với hình ảnh và 40 với sơ đồ.


giá là :14tr  

Tags:bong cua amly denamply harman kardon a300amly den harman kardon a300ampli den ha man a300 kardon, ban ampliers harman kardon a 500, ban amply harman kardon a 500, can ban ampli den hamankadon a300, gia am ly bong harmankardon A250, am ly den harmar kardon 250A, amlydenharmankardon bong6L6, amly den co, amply den harman kardon ta5000x youtube, ban amly den harman kardon 224, amly đèn, amly hamancardon den a300,